Drukuj

O NAS

 

Pomoc świadczona w Punkcie Konsultacyjnym Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych z siedzibą w Paczkowie ul. Słowackiego 4

– finansowana jest z budżetu Gminy Paczków.

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem alkoholowym, uzależnieniem oraz osobom im najbliższym. Podstawowym zadaniem jest doradztwo (udzielanie informacji, edukacja) dla osób uzależnionych, współuzależnionych będących w trudnej sytuacji życiowej.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy:

  • Udzielanie konsultacji i poradnictwo w rozpoznawaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień.
  • Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień.
  • Informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym.
  • Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych.
  • Animowanie i wspieranie lokalnego środowiska trzeźwościowego w podejmowanych inicjatywach.
  • Współdziałanie z grupami samopomocowymi: AA – Anonimowi Alkoholicy,

Al-Anon (członkowie rodzin).

  • Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie.

Nasz Punkt Konsultacyjny mieści się w Paczkowie, przy ul. Słowackiego 4, naprzeciw biblioteki miejskiej (Stare targowisko).